ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Надзор над изградба на 3 гранични премини Бавра, Баграташен и Гогаван во Р.Ерменија

Клиент: УНДП

Период 2012-во тек

Надзор над Реконструкција и Рехабилитација на патната секција Велес-Кадрифаково

Инвеститор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта

Надзор над Изградба на внатрешна и надворешна инфраструктура на ТИРЗ Кичево

Инвеститор: ДТИРЗ

НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ ВО ТЕК НА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДНА ОБЛАСТ СО АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА

Инвеститор: ВАН ХОЛ

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ШТИП

ИнвеститорМинистерство за Здравство

НАДЗОР НА САНАЦИЈА НА МОСТОВИ

ИнвеститорЈавно Претпријатие за Државни Патишта

НАДЗОР НА САНАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ А2, ОБИКОЛНИЦА СКОПЈЕ

Инвеститор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта

ИЗГРАДБА НА СПОРТСКА САЛА, ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Инвеститор: Агенција за Млади и Спорт

НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ТАБАНОВЦЕ

Инвеститор: Царинска Управа/ЦФЦД

НАДЗОР И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 7 ДЕЛНИЦИ : ДЕЛЧЕВО - ГОЛАК, МОКРИНО - СМОЛАРИ, ДОЈРАН - НИКОЛИЧ, БРВЕНИЦА - ГОСТИВАР, ЦРНИЛИШТЕ - РОПОТОВО - ЛАЖАНИ, КРИВОГАШТАНИ - ОБРШАНИ - ВОЃАНИ И СПОЈ СО П1202-ЖУПА

Инвеститор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта

Надзор над изградба на повеќенаменско спортско игралиште во О.Зелениково

Инвеститор: Агенција за млади и спорт

Надзор над чистење на речно корито на р.Струмица

Инвеститор: УНДП

Надзор над изградба на Ургентен Хируршки Центар Куманово

Инвеститор: Министерство за Здравство