Портфолио

Надзор над изградба на објект – Градска Куќа Скопје

Надзор при изградба на објект Државен Завод за Ревизија – Палата Емануел Чучков Скопје

Надзор над изградба на Позитроно Емисиона Томографија (ПЕТ Центар) Скопје

Надзор над изградба на објект на Министерство за Надворешни работи на РСМ и партерно уредување на кеј на Вардар, Скопје

Надзор над изградба на објект Јавна администрација – Палата Лазар Поп-Трајков Скопје

Надзор на реконструкција на фасада на објект – Владата на Република Северна Македонија

Надзор над надградба и реконструкција на објект – Управна зграда на Министерството за Транспорт и Врски на РСМ, Скопје

Надзор над изградба на нова Управна зграда на Министерство за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство на РСМ, Скопје

Надзор над реконструкција на државен пат А3 делница Велес-Кадрифаково

Надзор на санација на државен пат А2, Обиколница Скопје

Надзор при изградба на нов објект за Нов ургентен хируршки центар при ЈЗУ Општа Болница Куманово

Надзор при изградба на објект – катна гаража Македонска Фаланга, Скопје

Надзор над изградба на Меморијален центар на Холокауст на Евреите во РСМ

Надзор на рехабилитација, надградба и реконструкција на железнички станици по должина на Коридор Х, вклучително и делница 10 Д

Надзор над Договор за работи на проширување и надградба на капацитетите за царинска постапка и инспекција на патничкиот копнен граничен премин Табановце

Надзор на реконструкција на Јавни Здравствени Установи, Скопје

  • ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести Скопје и замена на прозорци
  • Реконструкција на Институтот за јавно здравје “Дијабетичен центар” Скопје
  • Реновирање и адаптација на просториите на Општата болница 8 Септември, Скопје

 

Надзор над изградба на станбено деловен објект – Порта Пролет Штип

Надзор над изградба на станбено деловни објекти – Голден Арт, Скопје

Надзор на изградба на резиденцијални објекти Соравиа – Верона-Фиренца-Сиена

Надзор на изградба на резиденцијални објекти Соравиа – Рома

Надзор на изградба на резиденцијални објекти Соравиа – Венеција-Милано-Наполи

Надзор над изградба на 100 тениски терени на територија на РСМ

Надзор над изградба на фабрика Сокомак за откуп, преработка и складирање на тутун со пропратна инфраструктура

Надзор на изградба на Меморијална куќа на Тодор Проески во Крушево

Надзор над изградба на комплекс Македонското виртуелно село локација Горно Нерези, Скопје

Надзор над изградба и развој на ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Скопје 2

Надзор над изградба на производствена сала – Пекабеско, Кадино

Надзор над изградба и развој на ТИРЗ Штип

Надзор над изградба на бункер за акцелератор во Јавниот Здравствен Институт во Битола

Надзор над изградба на бункер за акцелератор во Јавниот Здравствен Институт во Штип

Надзор над изградба на производна хала и магацин и управна зграда на Технички Текстил во ТИРЗ Штип

Надзор и лабораториски услуги при изградба на производна област со административна зграда за КСС во ТИРЗ Кичево

Надзор над изградба на ново училиште Александар Македонски во Општина Аеродром, Скопје

Надзор над изградба на ОУ Глигор Прличев во Општина Гази Баба, Скопје

Вадење и испитување на цилиндрични примероци од стврднат бетон од писта и вадење и испитување на вграден асфалт од писта на аеродром Скопје, РСМ